Yol Gösteren Şehir: Yalvaç pdf oku indir

Yol Gösteren Şehir: Yalvaç pdf oku indir

Yalvaç, adının anlamına yakışır şekilde, bin yıllar boyunca “yol gösteren” ve kadim kültürüyle çevresine katkı veren mümtaz bir yerleşim yeri olmuştur. Şehir hakkındaki bilimsel araştırmaları kayıt altına almak amacıyla hazırladığımız Yalvaç Kent Araştırmaları kitabı, ihtiva ettiği on dokuz bölümle 2020 yılında Çizgi Kitabevi tarafından yayımlanmıştı. İlgililerden, birçok kurum ve araştırmacıdan gelen talepler üzerine çalışmanın devamını getirme ihtiyacı doğdu ve elinizdeki kitap bu sayede ortaya çıktı.

Birinci kitapta olduğu gibi çeşitli disiplinlerden araştırmacıların değerli birikim ve katkılarıyla meydana gelen bu kitaptaki çalışmaların künyeleri şöyledir:

Kemal Göde, “Miryokefalon Kalesi Bulundu! -17 Eylül 1176 Yalvaç-Sağır (Miryokefalon) Karamıkbeli Zaferi’nin 845. Yıldönümü Münasebetiyle-“
Emine Kayhan, “Osmanlı Harita Resim Geleneğine Göre Yalvaç”
Hakan Acar, “Halk Biliminin İşlevleri Bakımından Yalvaç’ın Geçiş Dönemi Törenleri”
Halil Altay Göde, “Anadolu Masalları İçerisinde Yalvaç Masalları”
Hatice Sarı Gök, “Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı ile Yalvaç’ın Alternatif Turizm
Potansiyelinin İncelenmesi”
İpek Ünal, “Yalvaç Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri”
Elif Kengeralan Göksu, “Bir Kültür Mirası Olarak Eski Yalvaç Hamamı”
Burçak Oto ve Seda Şimşek Tolacı, “Isparta Yalvaç Tabakhane Bölgesinin Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi”
Nezih Tatlıcan, “Yalvaç Yöresinde Definecilik Folklorunun İzleri”
Zehra Albay ve Bedia Şimşek, “Yalvaç’ta Manda Sütü ve Ürünleri”
Derya Balcı, Bektaş Kadakoğlu ve F. Handan Giray, “Yerel Ürünlerle Yerli Yerinde Bir Kalkınma: Yalvaç Manda Kaymağı”
Vuslat Salalı ve Şaban İnam, “Kent Kimliğinin ve Kültürel Varlıkların Korunduğu Bir
Mekânsal Oluşumda Kentsel Dönüşüm Projelerinin Önemi, Yalvaç (Isparta) Örneği”
N. Damla Yılmaz Usta, “Yalvaç Havzasının (Isparta/Türkiye) Doğa Tarihi: Fosillerin İzdüşümü”
Seda Tözüm Akgül, “Yalvaç Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Performans Değerlendirmesi”
Ahmet Akgül, “Yalvaçlı İbrahim Efendi’nin (İhbâr Billezî) Muzariyye Kasidesi Tercümesi”
 

Yol Gösteren Şehir: Yalvaç isimli 335 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Akgül tarafından yazılmış ve ÇİZGİ KİTABEVİ yayınevinin 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Yol Gösteren Şehir: Yalvaç pdf oku indir - PDF indir