Üretim Düzenleme İsyan Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük pdf oku indir

Üretim Düzenleme İsyan  Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi,  Arazi Hukuku ve Köylülük pdf oku indir

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi boyunca egemen iktisadi faaliyeti olan tarım Birinci Dünya Savaşı’nın takiben yıkılmasına kadar ekonominin en önemli sektörü, devletin ana vergi kaynağı ve tebaanın çoğunluğunun geçiminin temeli olmayı sürdürmüştür. İmparatorlukta yaşayanların büyük çoğunluğunun kırsal doğrudan üreticiler olmasına rağmen, bu alana ilişkin çalışmalar uzun bir süre Osmanlı tarihçiliğinde hak ettikleri yeri elde edememiştir.
 
E. Attila Aytekin elinizdeki kitapta Osmanlı tarımı, tarımsal ilişkilerin ve mülkiyet haklarının Osmanlı devletince düzenlenmesi ve köylülük üzerine Marksist perspektiften çözümlemeler getiriyor. Kautsky ve Lenin gibi klasik ve daha sonraki çağcıl Marksistlerin katkılarını eleştirel bir süzgeçten geçirerek çıkardığı sonuçları son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda çiftlik olgusunu anlamak için işletiyor. Geleneksel tarihçiliğin üzerini örttüğü Osmanlı köylü isyanlarını ve halk direnişlerini köylülerin tavırları ve köylülerin çatışma süreci boyunca ortaya koydukları protesto yöntemleri açısından odağına alan yazar inkâr edilegelen köylü failliğinin siyasal ve toplumsal etkilerini gözler önüne seriyor. Köylü ayaklanmalarına zemin hazırlayan Tanzimat reformlarını, Arazi Kanunnamesi’ni, Kırsal borçluluğu ve Asya Tipi Üretim Tarzı tartışmlarını ufuk açıcı bir irdelemeyle gündeme getiriyor.
Kitap sosyal bilim dünyasına, Osmanlı tarihçiliğine ve tarımsal çalışmalar / köylülük çalışmaları alanına önemli bir katkı niteliğinde.
 

Üretim Düzenleme İsyan
Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük isimli 270 sayfadan oluşan kitap ; E. Atilla Aytekin tarafından yazılmış ve DİPNOT YAYINLARI yayınevinin 14.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Askeri Mecmua’da Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri pdf oku indir başlıklı makalemizde Askeri Mecmua’da Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri indir, Askeri Mecmua’da Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri oku ve Askeri Mecmua’da Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Üretim Düzenleme İsyan Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Meselesi, Arazi Hukuku ve Köylülük pdf oku indir - PDF indir