Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları pdf oku indir

Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları pdf oku indir

Türkler İslâm ile tanıştıktan sonra hem siyasi hem de ilmî alanda çok hizmet etmişler, dine dayalı olarak üretilen bu kültüre ciddi anlamda katkı sunmuşlardır. Ebû Hanîfe, İmam Mâtürîdî, Ahmet Yesevî, Musa Cârullah Bigiyef gibi büyük isimler Türklerin egemen olduğu veya bulunduğu coğrafyalarda yetişmişlerdir. Bu insanlar son din olarak gönderilen ilahî emaneti, aslına uygun ve müntesiplerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde yorumlamaya devam etmişlerdir.
Bu eser, aslında bütün İslâm dünyası ile alakalı olmakla birlikte, özelde Türk dünyası üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerin derlemesinden oluşmaktadır. Bu çalışmaların birçoğu sempozyumlarda tebliğ metni olarak sunulmuş veya dergilerde makale olarak yayımlanmıştır. Yapılan çalışmaların bir arada bulunması ve bu çalışmalara daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla kitaba dönüştürülmesi hedeflenmiştir.
Mâtürîdî, Yesevî ve Türk Dünyası üzerine önemli bir çalışma olan bu eser, bu alanla ilgili okuma yapmak isteyen herkesin kütüphanesinde bulunmalı.
 

Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Sıddık Korkmaz tarafından yazılmış ve İZ YAYINCILIK yayınevinin 06.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Türklerin İslam Düşüncesine Katkıları pdf oku indir - PDF indir