Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Vali pdf oku indir

Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Vali pdf oku indir

Türkiye’de kamu yönetiminde yaşanan idari gelişmeler ve hükûmet sistemi olarak cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi ile birlikte valilerin yetki alanları oldukça genişlemiştir. Bu yetkiler çoğunlukla başta güvenlik olmak üzere kent ve çevre yönetimi, sağlık, ekonomi ve toplumsal konularla ilgilidir. İlde cumhurbaşkanının temsilcisi olan vali, belirtilen konular kapsamında kendisine tanınan idari yürütme yetkisini, politikaların çeşitli aşamalarında kullanmaktadır. Bir konuyu gündeme alma, formüle etme, karar verme, uygulama ve değerlendirme şeklinde belirlenen yetkilerin kamu politikası süreci açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi gereksinimi bu kitabın okuyucuyla buluşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla kitapta, öncelikle kamu politikası disiplinine yer verilerek valilik mesleği genel hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci Bölümde, valilerin yetki ve görevlerindeki değişim tarihsel açıdan incelenmiştir. Bu bölümde; meclis tutanakları, gazete arşivleri ve Resmî Gazete kayıtları etraflıca incelenmiş ve tarihsel süreçte valilerin yetkilerini nasıl kullandıkları tahlil edilmiştir. Son bölümde ise valilerin ve valilik kurumunun uygulamada nasıl bir kamu politikası aktörü olduğunu ortaya koymak amacıyla yaygın bir anket çalışması yapılmış ve valilik kurumuna yönelik vatandaşın algısı ölçülerek konuya ilişkin tespitlerde bulunulmuştur.
 

Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Vali isimli 186 sayfadan oluşan kitap ; Yakup Özkaya tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 06.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar pdf oku indir başlıklı makalemizde Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar indir, Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar oku ve Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türkiye’de Kamu Politikası Sürecinde Vali pdf oku indir - PDF indir