Türk Ceza Kanunda İftira Suçu pdf oku indir

Türk Ceza Kanunda İftira Suçu pdf oku indir

Günlük yaşantımızda çok fazla karşı karşıya kaldığımız, ancak özellikle günlük konuşma dilinde karşılığı ile Tük Ceza Kanunu anlamında suç olarak düzenlenen esası arasında farklılıkların bulunduğu iftira suçu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. İftira suçu 5237 Sayılı TCK’nın Dördüncü Kısmında düzenlenen “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlığının İkinci Bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm iftira kavramı, mukayeseli hukuktaki durumu, benzer suçlardan farkı ve iftira suçuna ilişkin tartışmalı hususların yoğunlaştığı suç ile korunan hukuki menfaat kısmından oluşmaktadır. İkinci bölümde suçun maddi unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık unsuru ve cezayı ağırlaştıran sebeplere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, kusurluluk sebepleri, etkin pişmanlık halleri, suçun özel görünüş şekilleri ve yaptırım, görevli mahkeme, zamanaşımı konuları işlenmiştir. Yargıtay içtihatları ile doktrinde yer alan fikirlere çalışmamızda yer verilmiştir. İftira suçu ile ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu en güncel kararlar derlenmiş olup, çalışmaya bu yönüyle uygulayıcılar açısından da daha dinamik bir karakter kazandırılmaya çalışılmıştır.incelenmiştir.
 

Türk Ceza Kanunda İftira Suçu isimli 198 sayfadan oluşan kitap ; Öğr. Gör. Özden Erözgün tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 20.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Birlikte Kefalet pdf oku indir başlıklı makalemizde Birlikte Kefalet indir, Birlikte Kefalet oku ve Birlikte Kefalet pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Türk Ceza Kanunda İftira Suçu pdf oku indir - PDF indir