Turizm – Toplum – Kültür pdf oku indir

Turizm – Toplum – Kültür pdf oku indir

Turizm; uluslararası ve ulusal düzeylerde ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel etkilere sahiptir. Paradigmadaki değişimlerle turizmin ekonomik ve çevresel etkileri yaygın bir şekilde tartışılırken toplumsal ve kültürel etkilerine yönelik incelemelerin daha arka planda kaldığı görülmektedir. Bu kitap, çok disiplinli bir bilim dalı olan turizmin gelişiminde temel unsurlardan olan toplum ve kültür ile turizmin etkileşimine ilişkin derinlemesine bir bakış açısı kazandırmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, turizm ve toplum etkileşimi bağlamında temel konular, turizm, toplum ve kültür etkileşimi bağlamında yönetsel konular, turizm ve kültür etkileşimi bağlamında güncel konular ile toplum ve kültür odaklı güncel turizm uygulamaları başlıklı dört kısım altında toplanan 24 bölüm yer almaktadır. Kitabın her bölümü, temel kavramsal açıklamalar ve güncel eğilimlere ilişkin bilgilendirmelerin yanı sıra örnek olay sunumları ile zenginleştirilmiştir. Kitap turizm-toplum-kültür etkileşimini farklı boyutlarıyla incelemek isteyen akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmak amacıyla titizlikle tasarlanmıştır. Kitabın, toplumsal ve kültürel değerlerini önemseyen ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlama arzusunda olan yerel halka, toplulukların üyelerine, girişimcilere, turizm işletmelerine, turizm örgütlerine ve destinasyon yönetimi paydaşlarına da yol gösterici bir kaynak olması da arzulanmaktadır.
 

Turizm – Toplum – Kültür isimli 584 sayfadan oluşan kitap ; Işıl Arıkan Saltık tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 28.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Turizm – Toplum – Kültür pdf oku indir - PDF indir