Tefsir Usûlü’nün Mahiyeti Eser Özelinde Dönem Mukayesesi pdf oku indir

Tefsir Usûlü’nün Mahiyeti  Eser Özelinde Dönem Mukayesesi pdf oku indir

Tefsir Usûlü, Ulûmu’l-Kur’an ve Kavâidü’t-Tefsir başlıklı eserler, Kur’ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kaleme alınmıştır. Ortaya çıktıkları dönemlerde farklı isimlerle anılan bu te’lifler, günümüzde genellikle Tefsir Usûlü kategorisinde ele alınmaktadır. Bu eserler incelendiğinde gerek içerikleri gerekse yer verdikleri ıstılahlarda tam bir konsensüsten söz etmek mümkün görünmemektedir.
Bu çalışma, Tefsir Usûlü’ne dair kaleme alınmış eserlerin ele aldığı konu ve kavramların niteliğini ortaya koymak maksadıyla yapılmıştır. Böyle bir amaç doğrultusunda kronolojik olarak farklı dönemlerde te’lif edilmiş olan Muhâsibî’nin (ö. 243/857) el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân, Kâfiyeci’nin (ö. 879/1474) et-Teysîr fî Kavâidi ‘Ilmi’t-Tefsir ve Subhî Sâlih’in (ö. 1986)’in Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân adlı eserleri örneklem olarak seçilmiştir. İlgili eserlerin içerik analizinde Tefsir Usûlü’ne dair temel kaynaklara müracaat edilmiştir. Böylelikle mezkûr eserlerin Kur’ân’ı anlama metotları mukayeseli bir analize tabi tutularak günümüzde Tefsir Usûlü’ne dair yeni bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır.
 

Tefsir Usûlü’nün Mahiyeti
Eser Özelinde Dönem Mukayesesi isimli 340 sayfadan oluşan kitap ; Akif Yıldırım tarafından yazılmış ve DBY YAYINLARI yayınevinin 06.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Cennet Yolcularına Dostça Tembihler Geniş İzahlı Münebbihat Tercümesi pdf oku indir başlıklı makalemizde Cennet Yolcularına Dostça Tembihler Geniş İzahlı Münebbihat Tercümesi indir, Cennet Yolcularına Dostça Tembihler Geniş İzahlı Münebbihat Tercümesi oku ve Cennet Yolcularına Dostça Tembihler Geniş İzahlı Münebbihat Tercümesi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Tefsir Usûlü’nün Mahiyeti Eser Özelinde Dönem Mukayesesi pdf oku indir - PDF indir