Süs Bitkileri Islahi (Türler) Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemler pdf oku indir

Süs Bitkileri Islahi (Türler)  Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemler pdf oku indir

Süs bitkileri sektöründe gelecek yüzyıldaki taleplerin karşılanmasında, yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve birçok özelliğin kazandırılmasında, ıslahçı ve üreticilere destek olmak açısından klasik ıslah yöntemleri ve onlara destek olan biyoteknolojik yöntemler özellikle de bitki doku kültürleri ve moleküler teknikler ön plana çıkmaktadır.
 
Süs Bitkileri Islahı (Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemler) kitabı dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; dünyada ve Türkiye’de süs bitkileri sektörünün genel durumu,, ikinci bölümde ise ıslahta temel kavramlar ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde süs bitkileri ıslah yöntemleri ele alınmış ve bu bölüm seleksiyon, melezleme ve mutasyon ıslahı olmak üzere üç alt bölümden oluşmuştur. Kitabın son bölümü olan dördüncü bölümde ise, süs bitkileri ıslahında kullanılan doku kültürü ve genetik mühendisliği yöntemleri açıklanmaktadır. Bu bölüm; mikroçoğaltım teknikleri, somaklonal varyasyon, somatik embriyogenesis, organogenesis, embriyo kültürü, kriyoprezervasyon, sentetik tohum üretimi, katlanmış haploid (DH) teknolojisi, süs bitkilerinde (kesme çiçekler) genetik mühendisliği ve süs bitkilerinde moleküler markırlar olmak üzere 9 alt bölümden oluşmuştur. Eserdeki her bölüm, ülkemizde ıslah konusunda deneyimli bir ekip tarafından, dünyada bilimsel ve teknoloji alanında yaşanan son gelişmeler dikkate alınarak yazılmıştır. Ümit ediyoruz ki bu kitap okuyucularımıza, klasik ıslah ve biyoteknolojik yöntemler arasında bir köprü sağlayacaktır.
 
Kitabın, üniversitelerdeki ilgili bölümlerin önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanlarına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlardaki araştırmacılara, süs bitkileri ıslahı alanında uzmanlaşmak isteyenlere, amatör ve profesyonel süs bitkisi ve bitki ıslahçılarına, süs bitkileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına yol gösterici ve faydalı bir eser olduğu inancındayız.
 

Süs Bitkileri Islahi (Türler)
Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemler isimli 530 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 18.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Süs Bitkileri Islahi (Türler) Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemler pdf oku indir - PDF indir