Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulamalar pdf oku indir

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulamalar pdf oku indir

* Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Kavram ve Kuramlar * Stratejik Yönetimin Temelleri * Stratejik Halkla İlişkiler Kavramı, Kapsamı, Amaçları ve Uygulama Alanları * Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Örgütsel Rolleri * Halkla İlişkilerde Stratejik Analiz * Halkla İlişkilerde Proaktif ve Reaktif Eylem Stratejileri * Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme * Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları * Algı Yönetimi * İkna ve İkna Edici Halkla İlişkiler * İtibar Yönetimi * Konu Yönetimi * Kriz ve Kriz Yönetimi * Dijital Halkla İlişkiler * Büyük Veriyi Yönetmek: Dijital Dünya ve Değişen Kurallarına Halkla İlişkiler Eksenli Bir Bakış * Uluslararası Stratejik İlişki Yönetimi Olarak Kamu Diplomasisi * Sosyal Medyada Halkla İlişkiler * Kurumsal Sosyal Sorumluluk * Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Staratejik Halkla İlişkiler * Şikâyet Yönetimi * Stratejik Halkla İlişkilerin Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Değerlendirilmesi * Küresel Dünyada Stratejik Halkla İlişkileri Kültürlerarasılık Bağlamında Değerlendirmek: Coca-Cola Firmasının Resmi Web Sayfası Üzerinde Görüntü Odaklı İlişki Yönetimi 
 

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulamalar isimli 480 sayfadan oluşan kitap ; Fatma Geçikli tarafından yazılmış ve BETA BASIM YAYIM yayınevinin 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi: Kavram, Kuram ve Uygulamalar pdf oku indir - PDF indir