Sağlık Disiplinlerine Özel Temel Epidemiyoloji pdf oku indir

Sağlık Disiplinlerine Özel Temel Epidemiyoloji pdf oku indir

Epidemiyoloji, genel olarak, insan popülasyonlarında görülen sağlık ya da hastalığa ilişkin olayların dağılımını, neden-sonuç ilişkilerini, en uygun tanı, tedavi ve kontrol önlemleri ortaya koymak için bilimsel araştırma metodolojilerini kullanan bir alan olduğu için, bu kitapta epidemiyolojik araştırma yöntemleri üzerinde önemle durulmuştur. Ancak epidemiyoloji sadece bir araştırma faaliyeti olmayıp, halk sağlığı biliminin yordama ve kaynaklık etmeye dayalı önemli bir alt disiplini olduğundan, epidemiyoloji biliminin temel prensipleri halk sağlığı ve koruyucu hizmetler felsefesiyle örtüştürerek sentezlenmiş ve bugüne ışık tutan tarihsel çalışmalarla bağı kurularak sunulmuştur.
Diğer yandan toplumda yaygın görülen hastalık gruplarından olan bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve kanserler etken-çevre-konakçı döngüsünde analiz edilmiş, sosyal epidemiyolojik ilkeler gözden geçirilmiştir. Bununla birlikte özünde bir veri bilimi olan epidemiyolojinin beslendiği ana damarlardan bir olan istatistik bilimi ile ilişkisi ortaya konulurken, sürveyans sistemi ile de veri işleme ve takip süreçlerinin önemi ve araçları gösterilmeye çalışılmıştır.
 

Sağlık Disiplinlerine Özel Temel Epidemiyoloji isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 02.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Annenin Fıtrat Yolculuğu pdf oku indir başlıklı makalemizde Annenin Fıtrat Yolculuğu indir, Annenin Fıtrat Yolculuğu oku ve Annenin Fıtrat Yolculuğu pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sağlık Disiplinlerine Özel Temel Epidemiyoloji pdf oku indir - PDF indir