Özel Eğitimde Bütünleştirme pdf oku indir

Özel Eğitimde Bütünleştirme pdf oku indir

Özel gereksinimi veya yetersizliği olsun ya da olmasın tüm birey­sel farklılıklara rağmen toplumdaki tüm bireylerin eğitimde fırsat eşit­liğinden yararlanma hakkı olduğu; sosyal, kültürel, yaşamsal aktivite ve fırsatlardan ayrıştırılmadan sosyal bütünleştirmenin tam olarak sağlan­ması gerektiği görüşüne dayanan Bütünleştirme günümüzde ön plana çıkmaktadır.
 
21. yüzyılda ulusal ve uluslararası pek çok mevzuat ’’Herkes İçin Eğitim’’ ilkesini benimseyerek yalnızca özel gereksinimli bireyleri değil toplumdaki herkesi kapsayan Evrensel Tasarım hareketinin oluş­masını sağlamış, böylece toplumlar bütünleştirme çalışmalarına önem vermiş ve eğitim sistemleri buna göre düzenlenmiştir. İnsani bir hak ola­rak görülen bütünleştirme uygulamaları ile toplumdaki her bir bireyin hümanist bir yaklaşımla iş ve eğitim hayatına ve toplumsal yaşama tam katılımını zorlaştıracak her türlü probleme çözüm üretilmeye çalışıl­maktadır.
 

Özel Eğitimde Bütünleştirme isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EĞİTEN KİTAP yayınevinin 03.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Özel Eğitimde Bütünleştirme pdf oku indir - PDF indir