Okul Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik pdf oku indir

Okul Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik pdf oku indir

Dijitalleşme, eğitimde değişim gücü oluşturan bir etki alanı meydana getirerek eğitim örgütleri olan okullarda dijital dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu noktada eğitim sistemlerinde değişimi gerekli kılan dijitalleşme sürecinin etkili yönetilebilmesi ve sürdürülebilmesi, sistemin tüm unsurlarında bu değişimin gerçekleştirilmesi ile mümkün görülmekte ve böylece okullarda dijital dönüşümün yönetilmesi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla da okulların etkili yönetiminde okul yöneticilerinin dijital ortamda üstlenecekleri rollerin gereklerini yerine getirmesi önemli görülmektedir. Bu bağlamda okul yönetimi ve dijital dönüşüm değerlendirildiğinde odaklanılması gereken bir konu olarak lider olabilen okul yöneticilerinin, dijitalleşme boyutunda eğitim sisteminin tüm ögeleri arasındaki etkileşimi sağlayabilmeleri, dijital örgüt kültürü oluşturabilmeleri, dijital liderler olarak okul yönetiminde ve denetiminde etkin rol alması beklenen bir durum olarak değerlendirilmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde önemli görülen bir diğer konu olan veri ise yöneticilere, özellikle karar alma süreçlerinde çok önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu nedenle okul yönetiminde eğitsel veri, eğitimde veri madenciliği, büyük veri analitiği gibi kavramlara ilişkin okul yöneticilerinin bilişsel yeterlik düzeyleri ayrıca önem taşımaktadır.

Kitabımız; okul yöneticilerinin dijital dönüşümün okullar için olan etkisini anlayabilmeleri, dijital veri yönetimini ve dijital verilerin güvenliğini sağlayabilmeleri, dijital yeterlikler çerçevesi içerisinde dijital liderlik becerilerini geliştirmelerini, dijitalleşen denetim süreçlerinde yetkinliklerini artırmayı hedefleyen içerikler temelinde oluşturulmuştur. Bu kapsamda kitapta; Okul Yönetiminde Dijital Yeterlik, Dijital Okullarda Örgütsel Öğrenme ve Okul Kültürü, Okul Yönetiminde Dijital İletişim, Okul Yönetiminde Veri Yönetimi, Okul Yönetiminde Veri Güvenliği, Dijital Denetim konuları yer almıştır.

Kitabımızın; eğitim yönetimi alanında çalışan araştırmacılara, yöneticilere, yönetici adaylarına, öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve bu alana ilgi duyan herkese kılavuzluk etmesi ve faydalı olması dileğiyle…
 

Okul Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 22.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Okul Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik pdf oku indir - PDF indir