Nereden Nereye Alt Eser Adı: Talim Ve Terbiye Kurulu’ndan Geriye (2026’ya) Ne Kaldı? (1926 – 2021) pdf – PDF EPUB E-Kitap Oku, İndir
  • Anasayfa
  • Hukuk
  • Nereden Nereye Alt Eser Adı: Talim Ve Terbiye Kurulu’ndan Geriye (2026’ya) Ne Kaldı? (1926 – 2021) pdf

Nereden Nereye Alt Eser Adı: Talim Ve Terbiye Kurulu’ndan Geriye (2026’ya) Ne Kaldı? (1926 – 2021) pdf


Nereden Nereye Alt Eser Adı: Talim Ve Terbiye Kurulu’ndan Geriye (2026’ya) Ne Kaldı? (1926 – 2021) pdf

“Günümüzdeki yasama, yürütme ve yargı görevlerinin karşılığı olarak, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim için Millî ve Talim ve Terbiye Dairesi diğer iki kurumun üstü konumunda olmak üzere, Müdürler Encümeni ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde üç ayaklı bir yapılanma oluşturulmuştur.
1926 yılında çıkartılan “Maarif Vekâleti Müfettişlerinin Hukuk ve Salâhiyetleri ve Vazifelerine Dair Talimatname”nin bazı maddelerinde Millî Talim ve Terbiye Dairesinin üstün hükmü açıkça göze çarpmaktadır.
Madde 10–Terbiye ve tedrisat müfettişleri Talim ve Terbiye Heyeti; idare ve mıntıka müfettişleri ise müdürler encümeni tarafından gösterilecek namzetler meyanından Vekâletçe tefrik ve tayin olunurlar.
Madde 17–Terbiye ve tedrisat müfettişleri her sene ders senesi başında Talim ve Terbiye Heyeti azalarının iştirakile aktedecekleri içtimada teftiş programlarını ihzar ederler ve Vekâletçe tasdik edilen bu programlar dairesinde faaliyete geçerler. Ancak tedrisat daireleri veya Talim ve Terbiye Heyeti tarafından lüzum gösterildiği takdirde program haricinde mecburdurlar. 
Madde 27–Her sene Vekâletçe tayin edilecek bir mahalde merkez müfettişlerden birisinin riyaseti altında mıntıka müfettişleri içtima ederek Talim ve Terbiye Heyetinin tesbit edeceği maddeler hakkında mukarrerat ve teftişlerinin memleket maarifi için daha müsmir ve müfit olması çarelerini taharri ve tesbit ederler.
Madde 38–Talim ve Terbiye Dairesi lüzum gördüğü takdirde mıntıkalarındaki mekteplerin terbiye ve tedrisatını teftiş için müfettiş izamını Vekâletten istiyebilir.”
 

{yayınevi} yayınevinin {yayın tarihi} tarihinde ve {baskı sayısı} sayısı ile
{başlık} isimli kitap Abdulkadir Yılmaz tarafından {sayfa sayısı} sayfa olarak yazılmıştır.
{başlık} isimli kitabı inceleyebilir. Dilerseniz Özetini indirebilir, Veya Sizler için maile link olarak gönderebiliriz. Yasak hakları olan kitapları lütfen istemeyniz. Ücretini ödeyip sizlerde katkıda bulunabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Haluk N. Nomer pdf başlıklı makalemizde Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Haluk N. Nomer indir, Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Haluk N. Nomer oku ve Borçlar Hukuku Genel Hükümler / Haluk N. Nomer pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.


Nereden Nereye Alt Eser Adı: Talim Ve Terbiye Kurulu’ndan Geriye (2026’ya) Ne Kaldı? (1926 – 2021) pdf indir

Benzer Yazılar
Yorumlar ( Bu makaleye henüz yorum yapılmamış! )

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?