Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi pdf oku indir

Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi pdf oku indir

Kur’an’ın özgün telaffuz biçimini kayıt altına almayı amaçlayan Tecvid İlmi bünyesinde sayısız eser kaleme alınmış, bu eserlerden bazıları sonraki çalışmalar için temel metin olma vasfı elde etmiştir. Bunlardan biri de İbnu’l-Cezerî’nin el-Mukaddime fî-mâ alâ’l-Kârii en Ya‘lemeh isimli recez formundaki manzum eseridir. Gerek tecvid eserlerine vakf-ibtidâ ve Mushaf imlası gibi başlıkların girmesine öncülük etmesi gerekse de vecizliği, manzum oluşu ve Kur’an okuyucusunun ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içeriyor olması sayesinde el-Mukaddime zamanla Kur’an eğitim ve öğretiminin vazgeçilmez kaynaklarından biri hâlini almış, ezberlenmesi yönünde de bir gelenek oluşmuştur. Bu özellikleri sebebiyle el-Mukaddime çok sayıda şerh çalışmasına da konu olmuştur. Mushaf ve tecvid alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ğânim Kaddûrî el-Hamed’in eş-Şerhu’l-Vecîz alâ’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye isimli muhtasar şerhi bunlardan biridir. Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi adıyla Türkçe’ye aktarılan bu veciz şerh, hem el-Mukaddime’yi gerekli temel bilgiler çerçevesinde izaha tabi tutmakta hem de Kur’an okuyucusunun ve Kur’an öğreticisinin ihtiyaç duyacağı tüm ilave bilgileri derli toplu bir biçimde sunmaktadır.
 

Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi isimli 196 sayfadan oluşan kitap ; Ğânim Kaddûrî El-Hamed tarafından yazılmış ve M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI yayınevinin 17.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Sabır ve Sabrın Çeşıtleri pdf oku indir başlıklı makalemizde Sabır ve Sabrın Çeşıtleri indir, Sabır ve Sabrın Çeşıtleri oku ve Sabır ve Sabrın Çeşıtleri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi pdf oku indir - PDF indir