Limited Ortaklıkta Payın Devri pdf oku indir

Limited Ortaklıkta Payın Devri pdf oku indir

Bu eserde, öncelikle limited ortaklık tanımına değinilmiş, esas sermaye payı ve ortak kavramları konusunda genel açıklamalar yapıldıktan sonra, pay devri ile çıkma veya çıkarılma sonucu ortak sıfatının kaybedilmesi durumları karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. Eserin devamında esas sermaye payının hukuki işlem ile devri, bağlam kuralları ve kurallara aykırılığın hukuki sonuçları detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Son bölümde ise özel kurallara bağlı kılınan ortaklığın kendi paylarını iktisabı ile payın kanun gereği intikal halleri ve esas sermaye pay devrinin hukuki sonuçları üzerinde durulmuştur. Tüm konular eski TTK ile yeni TTK ve anonim ortaklıkla karşılaştırmalı şekilde ele alınmış, yeri geldikçe doktrindeki tartışma ve görüşler ile uygulamaya yön veren yargı kararlarına da yer verilmiştir.
 

Limited Ortaklıkta Payın Devri isimli 206 sayfadan oluşan kitap ; Av. Özge Bensu Çiçekçi tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 20.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası pdf oku indir başlıklı makalemizde Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası indir, Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası oku ve Osmanlı Hukuk Sözlüğü Mükemmel Istılahat-ı Kavanin Yahut Malumat-ı Kanuniye Hülasası pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Limited Ortaklıkta Payın Devri pdf oku indir - PDF indir