Kütüb-i Sitte pdf oku indir

Kütüb-i Sitte  pdf oku indir

Yemenli âlim İbnü’d-Deyba (ö.944/1537) İbnü’l-Esîr’in eserini Teysîrü’l-vusûl ilâ Câmii’l-usûl min ḥadîsi’r-Resûl adıyla kısaltmış ve bundan beş asır önce ilim dünyasının istifadesine sunmuştur. Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî ve İmâm Mâlik’in eserlerinde yer alan ortak hadisleri ihtiva eden bu muhtasar eser Kütüb-i Sitte -Hadis Ansiklopedisi- adıyla neşredilmiştir. İbnü’d-Deyba’ın Teysîr’indeki hadislerden daha fazla istifade edilmesini sağlamak amacıyla, hem adı geçen eserden istifade edilmiş, hem de Muhammed Hâmid el-Fıkî tarafından neşredilen Kahire 1346/1927 (I-IV) baskısından da yararlanılmış, yeni bir seçki yapılarak sadece kavlî hadisler seçilip şerhedilerek bu çalışma meydana getirilmiştir.
 

Kütüb-i Sitte isimli 912 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Seyit Avcı tarafından yazılmış ve SERVER YAYINLARI yayınevinin 30.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) pdf oku indir başlıklı makalemizde Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) indir, Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) oku ve Safvetü't Tefasir / Tefsirlerin Özü (7 Cilt) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kütüb-i Sitte pdf oku indir - PDF indir