Kur’an Fonetiği Üzerine Tetkikler Tecvid Âlimleri Özelinde pdf oku indir

Kur’an Fonetiği Üzerine Tetkikler  Tecvid Âlimleri Özelinde pdf oku indir

Özgün adı ed-Dirâsâtü’s-Savtiyye inde Ulemâi’t-Tecvîd olan ve Türkçe’ye Kur’an Fonetiği üzerine Tetkikler: Tecvid Âlimleri Özelinde ismiyle aktarılan Prof. Dr. Ğânim Kaddûrî el-Hamed’e ait bu eserin, tecvid ve Kur’an fonetiği alanındaki en yetkin çağdaş akademik metinlerden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tecvid ilmini gerek tarihi gerekse temel meseleleri itibariyle ve de alanın kaynak metinlerinde geçen hemen hiçbir özgün bilgiyi dışarıda tutmaksızın kapsamlı bir biçimde ele alan, yanı sıra da tecvid âlimlerinin yürüttüğü fonetik inceleme ile dilbilimcilerin ve çağdaş araştırmacıların gerçekleştirdiği fonetik inceleme arasındaki farklara işaret eden bu eserde okuyucu bir taraftan tecvid alimlerinin Kur’an fonetiği adına ortaya koydukları katkı ve çabayı ve bu katkının özgün yanlarını görme imkanı bulacak, diğer taraftan da tecvid konularına yönelik derinlikli bir bakış yakalayacak ve buradan hareketle de günümüzde görülen telaffuz sorunlarına ilmî izahlar sunabilecektir.
 

Kur’an Fonetiği Üzerine Tetkikler
Tecvid Âlimleri Özelinde isimli 592 sayfadan oluşan kitap ; Ğânim Kaddûrî El-Hamed tarafından yazılmış ve M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI yayınevinin 17.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Haremeyn Notları pdf oku indir başlıklı makalemizde Haremeyn Notları indir, Haremeyn Notları oku ve Haremeyn Notları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kur’an Fonetiği Üzerine Tetkikler Tecvid Âlimleri Özelinde pdf oku indir - PDF indir