Kelime Manalı ve İzahlı Makamat Tercümesi pdf oku indir

Kelime Manalı ve İzahlı Makamat Tercümesi pdf oku indir

İmam Birgivî (Rahimehullâh), on altıncı yüzyılda yaşamış bir Osmanlı fıkıh, hadis ve tasavvuf alimidir. Kendi döneminde insanların hem dinî hem de ahlâkî eğitimlerini sağlamak amacı ile “Makâmât” adlı küçük risalesini kaleme almıştır.
İmam Birgivî (Rahimehullâh) bu risalesini “Dört Kapı Kırk Makâm” adı ile ve daha önce İmam Gazzâlî (Rahimehullâh) ve Hacı Bektâş-ı Veli (Rahimehullâh) tarafından da takip edilen bir metotla ele almaya çalışmıştır.
İmam Birgivî (Rahimehullâh), eserini dört ana başlık altında şerîattarîkatmarifet ve hakîkat şeklinde ele almış ve bu kapıların her birinin altında onar başlık halinde itikâd, ibâdet, ahlâk ve insanlarla olan muamelelerin nasıl olması gerektiği ile ilgili âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ışığında bilgiler vermiştir.
Çalışmamızın Arapça tahkîki ve tercümesinde Süleymaniye Kasîdecizâde bölümü (00111) nolu nüsha esas alınmıştır. Kitap içindeki başlıklar tarafımızdan eklenmiş olup talebe kardeşlerimize kolaylık olması için Arapça metin komple harekelendirilmiştir. Ayetlerin sure isimleri ve numaraları verilmiş olup hadîslerin tahrîci yapılmıştır. Çalışmamızın en önemli özelliği kitap içinde yer alan tasavvufi söz ve ıstılahların ve kapalı görülen yerlerin dipnotlarla açıklanarak zengin bir şerh hüviyetine bürünmüş olmasıdır. Tevfîk O’ndandır.
 

Kelime Manalı ve İzahlı Makamat Tercümesi isimli 144 sayfadan oluşan kitap ; M. İsmail Kemaloğlu tarafından yazılmış ve AHISKA YAYINEVİ yayınevinin 11.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fakirlik Sorunu ve İslam pdf oku indir başlıklı makalemizde Fakirlik Sorunu ve İslam indir, Fakirlik Sorunu ve İslam oku ve Fakirlik Sorunu ve İslam pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kelime Manalı ve İzahlı Makamat Tercümesi pdf oku indir - PDF indir