keyboard_arrow_down İslam

İslam

Zamanın Sahibi Zülkarneyn pdf oku indir

Zamanın Sahibi Zülkarneyn pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yahudi alimleri Hz. Muhammed’e üç soru sordular. Eğer dediler, bu sorulara cevap verebilirse o Allah’ın peygamberidir. Fakat cevap veremezse yalancı ve sahtekârdır. Bu sorulardan...

Gençliğin Anlam Arayışı pdf oku indir

Gençliğin Anlam Arayışı pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu kitap, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği bilgi kaosu ve yorum anarşisinin, genelde insanlığın, özelde gençliğin anlam arayışını bir krize dönüştürdüğü gerçeğinden hareketle, din ile ilişkilerdeki...

Kalbimin Efendisi Set (3 Kitap) pdf oku indir

Kalbimin Efendisi Set (3 Kitap) pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İnsanı insana köle olmaktan kurtaran ve bütün insanlığı kucaklayan İslam dinini daha iyi anlamak için Peygamberimizi (sav) daha yakından tanımaya ihtiyacımız var…  Kalbimin Efendisi,...

Peygamberimiz’in Şemaili pdf oku indir

Peygamberimiz’in Şemaili pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Peygamber efendimiz’in ön plana çıkarılması gereken yönlerinden birisi de O’nun beşeri yönüdür. Zira O, ancak bu yönüyle diğer insanlara örnek olmaktadır. Sıradan bir müslümanın...

Bir Vaizenin Günlüğü pdf oku indir

Bir Vaizenin Günlüğü pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tam yirmi beş yıldır başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de ve dünyanın başlıca metropollerindeki evlerde, camilerde, kültür merkezlerinde İslam dinini daha iyi öğrenebilmek için toplanan...

Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 3 pdf oku indir

Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 3 pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslâm tarihinde Muaviye b. Ebû Süfyan’ın Hz. Hasan’dan halîfeliği devralmasıyla başlayıp Mervan b. Muhammed’in öl-dürülmesine kadar geçen döneme Emevî Asrı adı verilir. Gerek Hz....

Müslümanca Yaşamak pdf oku indir

Müslümanca Yaşamak pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fakat en önemlisi, Müslümanın kendi iç oluşumunu gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Müslümanlar sürçtükleri, tökezledikleri yerde, bunun başlıca sebebinin kendi iç oluşumlarını tamamlamakta gösterdikleri ihmalden kaynaklandığını görmezden...

Suffa Meclisleri Sahabe Dersleri pdf oku indir

Suffa Meclisleri Sahabe Dersleri pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sahâbeyi doğru anlamak, gerçek manada sevmek, onları hayatımızın temel ölçüsü, Kur’ân ve Sünnet’in beşerî zemindeki en güzel pratikleri olarak kabul etmek, onları her daim...

Abdullah Olmak pdf oku indir

Abdullah Olmak pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

21 yüzyılda insanlarımızın büyük sıkıntılarının temeline/sebebine baktığımızda sahâbe gibi Allah’a yaraşır bir şekilde kulluk vazifelerini yerine getirememeleriolduğunu görmekteyiz. Halbuki Asr-ı Saâdet’e yönümüzü çevirdiğimizde Abdullah Olmak demenin...