Hukuk

2 hafta önce Hukuk

Türk Medeni Kanunu ve İlgili Kanunlar pdf

Türk medeni kanununun yürürlüğe ve uygulama şekli hakkında kanunTapu kanunuAile Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunTapu sicil tüzüğüTapu planları tüzüğü...
2 hafta önce Hukuk

Ceza Muhakemesi Hukuku pdf

Ceza Muahekemesi Hukukunun Temel Konuları * Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi * Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi * Kanun Yolları * Anayasa’daki Temel H...
2 hafta önce Hukuk

Devletler Hususi Hukuku pdf

Milletlerarası Özel Hukuk * Kavram * Milletlerarası Özel Hukukun Komşu Alanları * Milletlerarası Özel Hukukun Tarihçesi * Milletlerarası Özel Hukukun Kaynakları * Genel Hükümler * Millet...
3 hafta önce Hukuk

Ceza Hukuku Genel Hükümler (Ders Kitabı) pdf

Eser beş bölümden oluşmaktadır: “Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler”, “Suç Hukuku”, “Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım”, “Uluslararası Ceza Hukuku” ve “Sınavlara Haz...
4 hafta önce Hukuk

Borçlar Hukuku Genel Hükümler pdf

1.Temel bilgiler ve kavramlar2.Borçların hüküm ve sonuçları3.Borç ilişkilerinde bazı özel durumlar  {yayınevi} yayınevinin {yayın tarihi} tarihinde ve {baskı sayısı} sayısı ile ...
2 ay önce Hukuk

Tüm Vergi Kanunları pdf

*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *Damga Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkınd...