İslam Siyasi Düşünceler Tarihi pdf oku indir

İslam Siyasi Düşünceler Tarihi pdf oku indir

İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ismi ve içeriği ile Türkçe’de ilk telif eser olma iddiasını taşıyan elinizdeki çalışma, merkezi bir siyasi gücün olmadığı Arabistan yarımadasında bir din olarak ortaya çıkan İslam’da teo-politik siyasi akıl ve düşüncenin oluşumu ile “siyasi toplum”un ortaya çıkışını siyasi düşünceler tarihi perspektifinden incelemektedir. İlahiyat ve siyasi bilimlerin disiplinlerarası ortaklaşa katkıları ile ortaya çıkan bu kitap, İslam siyasi düşüncesinin teorik ve tarihsel temellerini, İslam’da ana siyasi mezhepler, akımlar ve İslam siyasi düşünürleri bağlamında analiz etmektedir. 

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tarihsel ve kavramsal boyutları ile İslam’da siyasi akıl ve düşüncenin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed ve dört halife dönemi “siyasal toplum”un oluşumu ve İslam siyasi düşüncesine hakim olan temel ve genel ilkeler bağlamında ortaya konulmakta ve İslam siyasi düşüncesinin teo-politik ve tarihi yapısal sorunları, çağdaş İslam siyasi düşüncesindeki ilişkiselliği çerçevesinde tartışılmaktadır. 

İkinci bölümde, İslam’da ana siyasi mezhepler ve akımlar olarak Haricilik, Şiilik, Selefilik, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in siyasi düşünceleri, ortaya çıkışları, kendi içindeki fırkaları, gelişim süreçleri ve düşünürleri bağlamında derinlikli bir analize tabi tutulmuştur. 

Üçüncü bölümde, Ebu Hanife, İbn Mukaffa, El-Kindi, Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, Nasuriddin Tusi ve İbn Haldun gibi İslam tarihindeki fakih, katip, devlet yönetiminde görev almış siyasi seçkinler ve İslam siyaset filozof ve kelamcılarının siyasi düşünceleri bilgi, toplum ve siyaset felsefeleri ekseninde tetkik edilmiştir.

İslam siyasi düşünceler tarihini kavramlar, mezhepler/ekoller ve düşünürler üçlemesine göre inceleyen bu kapsamlı eseri okurlarımıza sunmaktan mutluluk duymaktayız. 
 

İslam Siyasi Düşünceler Tarihi isimli 550 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve SAVAŞ YAYINLARI yayınevinin 23.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan El-Ahkamu’s-Sultaniyye (İslam’da Devlet Ve Hilafet Hukuku) pdf oku indir başlıklı makalemizde El-Ahkamu’s-Sultaniyye (İslam’da Devlet Ve Hilafet Hukuku) indir, El-Ahkamu’s-Sultaniyye (İslam’da Devlet Ve Hilafet Hukuku) oku ve El-Ahkamu’s-Sultaniyye (İslam’da Devlet Ve Hilafet Hukuku) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İslam Siyasi Düşünceler Tarihi pdf oku indir - PDF indir