İran Edebiyatı (Ciltli) İslamiyetten Gaznelilere pdf oku indir

İran Edebiyatı (Ciltli)  İslamiyetten Gaznelilere pdf oku indir

İslâmiyet, VII. yüzyıl ortalarında İranlılar tarafından kabul edildikten sonra İran topraklarında hızla yayıldı; gerçek bilginlerini ve destekçilerini de bu topraklarda buldu. Aynı dönemlerde yerel edebiyatlar doğal gelişimlerini sürdürürken, yerel lehçeler de Arapçanın yoğun etkisinde köklü bir değişime uğradı. Bu lehçeler arasında hızla gelişerek alabildiğine yaygın bir edebiyatın dili olmayı başaran, bağımsız bir dil halini alan “Fârsî-yi Derî: Yeni Farsça” günümüze kadar İran’ın resmi, siyasi ve edebî dili olarak varlığını sürdürdü. VIII. yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve her geçen gün etkisini artıran birtakım siyasal, askeri ve edebi gelişmelerin de desteğiyle özellikle doğu İran’da Arapçanın nüfuzu azalmaya; ulusal dil “Yeni Farsça”nın yıldızı parlamaya başladı. Araplardan ülkelerinin önemli bölümünü geri alan ve kendi yönetimlerini oluşturan Saffari ve Samani hanedanları Farsça söyleyen şairleri teşvik ettiler. Fars edebiyatının alabildiğine hızla gelişim ve yükseliş sürecine girdiği bu dönemde, Yeni Fars şiirinin öncüleri, yaşadıkları çağa damga vuran büyük söz ustaları ortaya çıktı. Abbâs-i Mervezî, Hanzala-yi Badğisî, Şehîd-i Belhî, Rûdekî-yi Semerkandî, Ebû Şekûr-i Belhî, Dakikî-yi Tusî, Moncîk-i Tirmizî, Kisaî-yi Mervezî… bu dönemlerin önde gelen şairlerinden sadece birkaçıdır.  İslam sonrası ilk üç yüzyılın edebi gelişmelerine yer veren İran Edebiyatı  (İslâmiyetten Gaznenilere) Arap egemenliği altındaki İran Edebiyatı, Tahiriler, Saffariler ve Samaniler dönemi edebiyatlarını konu almakta, Yeni Farsçanın egemen olduğu coğrafyalarda Fars Edebiyatının izlerini sürmektedir.
 

İran Edebiyatı (Ciltli)
İslamiyetten Gaznelilere isimli 632 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Nimet Yıldırım tarafından yazılmış ve PİNHAN YAYINCILIK yayınevinin 04.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Bir Kahraman Adayının Güncesi pdf oku indir başlıklı makalemizde Bir Kahraman Adayının Güncesi indir, Bir Kahraman Adayının Güncesi oku ve Bir Kahraman Adayının Güncesi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İran Edebiyatı (Ciltli) İslamiyetten Gaznelilere pdf oku indir - PDF indir