İmamiyye Şîası’nda On İkinci İmam ve Mehdî İnancı pdf oku indir

İmamiyye Şîası’nda On İkinci İmam ve Mehdî İnancı pdf oku indir

Şîa ile diğer İslam mezhepleri arasındaki en önemli uyuşmazlık konusu olan imamet, mutedil ve müfrit Şîa fırkaları arasında da birbirinden farklı düşüncelerin doğmasına sebep olmuştur. Günümüzde Şîa’nın en önemli temsilcisi sayabileceğimiz, adını imametten alan İmâmiyye Şîası da, konuya verdiği önemden dolayı imameti usulu’d-din içinde zikretmektedir. Hz. Peygamber’den sonra gelecek imamların on ikinci imamla son bulacağı, bu imamın kaybolduktan sonra geri dönüp el-Kâim el-Mehdî sıfatıyla dünyayı ıslah edeceği düşüncesi, İmâmiyye sisteminde bir inanç esası olarak benimsendiği için, gaip imamın dönmesi asırlardan beri beklenmektedir. Bu durum İmâmiyye ile diğer İslam fırkaları arasında daima münakaşa mevzuu olmuş, İmâmiyye imamın şahsiyetini, gaybetini, gaybetten sonraki dönüşünü ve yapacağı ıslahatı isbat için büyük çaba göstermiştir. Hakkında pekçok ihtilaf bulunan bu konuyu inanç esasları arasında mütalaa etmekten dolayı muhaliflerinin yönelttiği tenkitleri cevaplandırmada da güç durumda kalmıştır. Elinizdeki eser Şîa’nın bu telakkisini, kelam ilmi ve mezhepler tarihi açısından değerlendirmeye çalışmaktadır.
 

İmamiyye Şîası’nda On İkinci İmam ve Mehdî İnancı isimli 120 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Mustafa Öz tarafından yazılmış ve M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI yayınevinin 05.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Mukaddime Evrensel Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş pdf oku indir başlıklı makalemizde Mukaddime Evrensel Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş indir, Mukaddime Evrensel Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş oku ve Mukaddime Evrensel Tarihe ve Toplum Bilimlerine Giriş pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İmamiyye Şîası’nda On İkinci İmam ve Mehdî İnancı pdf oku indir - PDF indir