İktisat Felsefesi pdf oku indir

İktisat Felsefesi pdf oku indir

İktisat Felsefesi, özellikle ekonominin felsefi varsayımlarını ve hangi toplumsal yapının
yansıması olduğunu araştıran ve böylelikle ekonomik sistemin mantığını çözümleyen bir
disiplindir. Modern tarih boyunca gelişen iktisadi hayat, sürekli bir biçimde ideolojik yapılara
göndermede bulunarak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Klasik iktisat, kendini bir bilim olarak
sunarken, aslında varolan kapitalist sistemi ve yapıyı bir veri olarak almış ve burada tespit
ettiği ilişkileri “ekonominin kanunları” olarak lanse etmiştir. Oysa tarihçi ekolün ortaya
koyduğu üzere ekonomide evrensel yasalar söz konusu değildir. Sistem-bağımlı kanunlar
vardır ve bunlar göreceli kanunlardır.
Bu çalışmada, İktisat Felsefesi’nin konu ve problemleri tanıtılmış, iktisadi düşüncenin tarihsel
seyri ve belli başlı iktisat ekolleri de anlatılmıştır. Ayrıca Müslüman aydın ve düşünürlerin
çağdaş dünyada geliştirdikleri iktisadi görüşler ve özellikle İslam ekonomisi konusundaki
fikirleri özetlenmiştir.
 

İktisat Felsefesi isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Kadir Canatan tarafından yazılmış ve BEYAN YAYINLARI yayınevinin 18.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

İktisat Felsefesi pdf oku indir - PDF indir