Felsefe İle Tasavvuf Arasında İbnü’l-Arabi pdf oku indir

tarafından
10
Felsefe İle Tasavvuf Arasında İbnü’l-Arabi pdf oku indir

İbnü’l-Arabî’ye tam anlamıyla bir filozof denilebilir mi? İbnü’l-Arabî’nin metinlerindeki felsefî referanslar nasıl okunmalıdır? O hangi felsefî gelenekle ilişkilendirilebilir? Okuduğu felsefî metinler var mıdır, varsa hangileridir? Bir disiplin olarak felsefeye ve filozoflara yaklaşımı nasıldır? Eserlerinde felsefenin hangi temalarına değinir? Felsefî bilginin mahiyet ve değerine karşı tutumu nedir? Çoğaltılması mümkün olan bu ve benzeri sorular, aynı zamanda modern dönem İbnü’l-Arabî araştırmalarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde cevap aradıkları konulardır. Orta Çağ İslâm medeniyetinin sosyal ve kültürel tarihi üzerine dikkate değer araştırmalarıyla tanınan Franz Rosenthal, bu çalışmada İbnü’l-Arabî’nin düşünce tarihindeki kimliğini ve yerini belirginleştirmeye dönük bir çaba ile okurun karşısına çıkıyor.
 

Felsefe İle Tasavvuf Arasında İbnü’l-Arabi isimli 104 sayfa yazılmış olan bu kitap ; Franz Rosenthal tarafından kaleme alınmış ve PİNHAN YAYINCILIK yayınevinin 16.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler pdf olarak bu kitabı indirebilir, Kitabın özetini buradan okuyabilirsiniz.

Felsefe İle Tasavvuf Arasında İbnü’l-Arabi pdf oku indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.