En Güzel İsimler el-Maksadu’l-Esna fî Şerhi Esmaillahi’l-Hüsna pdf oku indir

tarafından
46
En Güzel İsimler  el-Maksadu’l-Esna fî Şerhi Esmaillahi’l-Hüsna pdf oku indir

En Güzel İsimler, ilâhî isimlere (el-Esmâu’l-Hüsnâ) dair yazılmış kitapların en meşhurudur. Gazzâlî eserin bütününde, bilhassa ilâhî isimleri açıkladığı ikinci ve esas bölümde, fertlerin Esmâ-i Hüsnâ ile irtibatı, insanın ilâhî ahlâkla ahlâklanmasının ne anlama geldiği ve kulun her bir isimden alacağı hisselerin neler olduğu meseleleri üzerine dikkatle durmaktadır.
el-Maksadu’l-Esnâ İslâm medeniyetinde marifetullaha dair yazılmış kitapların en kıymetlileri, en etkileyicileri arasındadır. Müellifinin kendi ifadesiyle el-Maksadu’l-Esnâ marifetin kapısını çalan bir eserdir.
“Kitabın bütün bölümlerinde müellifin sürükleyici ve samimi üslûbunun yanında zihnin ve kalbin ürünü olan kelâmî ve tasavvufî yaklaşımları dikkat çekmektedir. Gazzâlî’nin, eserlerinde başarısını sağlayan zâhir-bâtın uyumunun sanatkârane tecellisi bu kitapta açıkça görülmektedir.”
 

En Güzel İsimler el-Maksadu’l-Esna fî Şerhi Esmaillahi’l-Hüsna isimli 216 sayfa yazılmış olan bu kitap ; İmam Gazali tarafından kaleme alınmış ve KETEBE YAYINEVİ yayınevinin 02.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler pdf olarak bu kitabı indirebilir, Kitabın özetini buradan okuyabilirsiniz.

En Güzel İsimler el-Maksadu’l-Esna fî Şerhi Esmaillahi’l-Hüsna pdf oku indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.