Düşünce Dergisi Sayı:14 2021 pdf oku indir

Düşünce Dergisi Sayı:14 2021 pdf oku indir

“Günümüzde İslam ekonomisi tartışmaları her ne kadar modern toplumun ihtiyaçları doğrultusunda finans ve bankacılık sektörüne yoğunlaşsa da İslam ekonomisinde asıl olan insanların refahıdır. İslam ekonomisi bireylerin bu dünyada ve ahirette felaha erişmesini amaçlamaktadır. Bireysel kurtuluşun ötesinde, toplumsal hedefler, ihsani sosyal sermayenin genişletilmesi yoluyla belirlenir, bu sayede ihsan, birbirine bağlı ve birbirine bağımlı toplumlarımızda bir denge mekanizması olarak çalışır. Bu nedenle, insan refahı İslami perspektifte merkezîdir. Bu açıdan bakıldığında modern toplumlardaki sermaye birikimini önceleyen kapitalist saiklerden uzak, toplumsal kalkınmayı hedef alan, İslam ontolojisine uygun organik kurumların geliştirilmesi oldukça önemlidir.”
Dr. Erhan Akkaş
 
“Piyasa riskten kaçınır, belirsizliği sevmez, şeffaflık ister. Şeffaflığın
olduğu yerdeyse güvene ihtiyaç yoktur. Oysa güven birlikteliğimizi
mümkün kılar, üzerinde sürdürülebilir bir iş birliğini inşa ettiğimiz ortak zeminimizdir, yokluğunda kıymetinin farkına vardığımız yaşam
kaynaklarımızdandır. Güven muğlaklığın olduğu yerde bulunur. Oluşu ve var olanları ardından izlediğimiz ve yine kendi görüntülerimizle ona katıldığımız yaşam yeknesak, pürüzsüz, saydam bir cam değil vitray benzeridir. Tüm o desenlerin ardından üzerimize dökülen renkli ışıklarla dünyayı görür ve davranışlarımızı düzenleriz. İlişkiler çoğu zaman çeşitli seviyelerde, hatta bazen kesif bir belirsizlik üzerine kuruludur, tıpkı toprağa tohum gömüp filizlenmesini beklemek gibi. Piyasanın istediği gibi şeffaf değil aksine opak bir ara kesitten gördüğümüz karşımızdakinin bizi aldatma riskine rağmen ona güvenmeyi tercih ettiğimiz bir ilişkiler ağı örer ve burada yaşarız. Bu risk alışlarımızda el yordamıyla yürürken hem yanılarak büyürüz, hem doğrulanarak serpiliriz, düşe kalka ilerleriz.”
Dr. Ahmet Coşkun
 

Düşünce Dergisi Sayı:14 2021 isimli sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve KOCAV YAYINLARI-DERGİ yayınevinin 21.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Düşünce Dergisi Sayı:14 2021 pdf oku indir - PDF indir