Dijital Medya ve Dijital Okuryazarlık pdf oku indir

Dijital Medya ve Dijital Okuryazarlık  pdf oku indir

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler; bireylerin ve toplumların eğitimlerine, yaşam biçimlerine, iletişim şekillerine, paylaşımlarına, kültürlerine, ticaret modellerine, satış ve pazarlama stratejilerine olumlu katkılar sağlamakla birlikte bir takım olumsuzluklara da neden olmaktadır.
Dijital çağ olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz çağda bireyler; bu yeni iletişim teknolojilerini öğrenmek, kullanmak, bu teknolojilerden faydalanarak bilgilerini güncellemek ve kendisini geliştirerek dijital çağa ayak uydurmak durumundadır. Bir taraftan çağa uyum sağlamak üzere dijital teknolojiden her türlü faydalanan birey, diğer taraftan karşılaşılabilecek risklerin farkında olarak önlem almalıdır. Ancak bu şekilde dijital çağın bugününe ve geleceğine hazır olabilir.
Bu bağlamda dijital dünyayı anlamak, teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, fırsatlarından faydalanmak, dijital ortamdan kaynaklanabilecek risklerin, tehdit ve tehlikelerin farkında olmak ve bunlardan korunmak için iyi bir dijital okuryazar olmak önemlidir.
Bu kitapta, dijital medya ve dijital okuryazarlık kavramları ile dijital teknoloji ile hayatımıza giren yeni kavramlar ele alınmaktır.
 

Dijital Medya ve Dijital Okuryazarlık isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Yasemin Bilişli tarafından yazılmış ve LİTERATÜRK ACADEMİA yayınevinin 24.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Dijital Medya ve Dijital Okuryazarlık pdf oku indir - PDF indir