Bilimsel Devrimlerin Yapısı pdf oku indir

tarafından
13
Bilimsel Devrimlerin Yapısı pdf oku indir

Bilimsel buluşların mantıksal yapısı nedir? Ne tür kurallara ve kavramsal araçlara gerek vardır? Bu araçlarla üretilen bilginin sürekli ileriye, daha doğru olana gittiğini nereden bilebiliriz? Birbirine zıt bilimsel açıklamaların hangisinin daha geçerli olduğunu belirlemek için ne gibi ölçütlere sahibiz? Daha çok bilim felsefesi alanına giren bu sorulara yanıt ararken zorunlu olarak bilimin tarihsel bir süreç olarak nasıl geliştiği ve ne tür koşullarda üretildiği sorularının da yanıtlanması gerekir. Kuhn’un, bilim tarihinin kesintisiz bir bilimsel birikimin sonucu olarak değil; aksine, bilgiyi büyük kesintilere, hatta kopmalara uğratan devrimci dönüşümlerle geliştiğini gösterdiği “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”; yayınlandığı 1962 yılında bilim tarihi, bilim felsefesi ve bilim sosyolojisi alanlarında bir bomba etkisi yaratmış ve o tarihten bu yana çağdaş bilim ve felsefe dünyasının temel klasiklerinden biri olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Batı düşünce tarihinin temelinde yatan ampirist bilim geleneğini, bilim tarihindeki büyük dönüşüm ve devrimleri sorgulayan Kuhn; bilimsel ilerlemenin temel dayanağı olduğu iddia edilen ampirist bilgi kuramının bir gereği olarak bilimin tarihini de kendilerine göre yeniden yazanlara karşı, aynı tarihe bakarak bambaşka bir ilerleme yapısının ve bambaşka felsefi sonuçların oluşturulabileceğini kanıtlamak çabasındadır ve “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” bu çabanın ürünüdür. Arka kapak yazısıdır.
Yazar Hakkında: Thomas Samuel Kuhn (d. 18 Temmuz 1922 – ö. 17 Haziran 1996)
ABD’li filozof ve bilim tarihçisidir. Kuhn’un en önemli yapıtı “The Structure of Scientific Revolutions” adlı kitabıdır.
 Thomas Samuel Kuhn 1922 senesinde Cincinnati´de bir musevi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası mühendisti. 1940´ta babasının da okuduğu Harvard Üniversitesinde fizik okudu. Üniversite döneminde ayrıca felsefe ve edebiyat dersleri aldı ve Harvard Crimson adlı öğrenci gazetesinde yazdı.
Lisans sonrası 1943´te Harvard´da bulunan bir radyo araştırma laboratuvarında çalıştı. İngiltere´de ve Fransa´da radar teknisyeni olarak çalıştı. İkinci Dünya Savaşından sonra Harvard´a dönerek master derecesi aldıktan sonra 1949 senesinde, daha sonra Nobel ödülü alan, John H. van Vleck´in yanında doktorasını tamamladı. Harvard’ın Rektörü James B. Conant’ın isteği üzerine Kuhn, henüz doktorasını tamamlamadan önce bir bilim tarihi kursu vermiş. Bu verdiği kurs kendisini o kadar etkiler ki, bunun ardından bir fizikçi olmaktan vazgeçer ve bir tarihçi ve felsefeci olmaya karar verir.
Yine Conant´ın önerisi üzerine Kuhn Harvard´daki Society of Fellows birimine üye olur. Orada bilim tarihi ile ilgilenir, asıl ilgisi ancak her zaman bunun felsefeye olan etkisi olmuştur. Kuhn 1956´da Berkeley Üniversitesinde bilim felsefesi ve tarihi dalında yardımcı profesör olarak başlar ve birkaç sene sonra tam zamanlı profesörlüğü kabul eder. Berkeley´de “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserini yazar. Bu kitap (kendisi onun için “Essay” [deneme] der) aslında International Encyclopedia of Unified Science (Uluslararsı Birleşik Bilim Ansiklopedisi) ansiklopedisinin bir parçası olarak tasarlanmştı. Kuhn´un çıkış noktası o zamanlar henüz pek tanınmayan ve Ludwik Fleck tarafından yazılan ve Kuhn´un kendi görüşlerinin çoğunu içinde barındıran Entstehung und Entwicklung einer wissenschaft lichen Tatsache (Bilimsel Gerçeğin Oluşumu ve Gelişimi) adlı eserdir.
 

Bilimsel Devrimlerin Yapısı isimli 324 sayfa yazılmış olan bu kitap ; Thomas S. Kuhn tarafından kaleme alınmış ve KIRMIZI YAYINLARI yayınevinin 23.02.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler pdf olarak bu kitabı indirebilir, Kitabın özetini buradan okuyabilirsiniz.

Bilimsel Devrimlerin Yapısı pdf oku indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.