Azerbaycan Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırması pdf oku indir

Azerbaycan Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırması pdf oku indir

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Azerbaycan ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Katı devlet kontrollü, sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçen Azerbaycan’da özel sektörün gelişimi, bağımsız rekabet koşullarının oluşturulması, mülkiyet çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi yönünde önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Ülkeye yapılan yabancı yatırımların artmasıyla, piyasa ekonomisinin temel unsurlarından olan bağımsız denetimin geliştirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Bağımsız denetimin gelişimi yönünde gerçekleştirilen en önemli çalışma, ülkedeki Ulusal Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim Standartlarına geçişiyle yapılmıştır. Yabancı yatırımcıların finansal bilgi ihtiyacını karşılamak, ticari ilişkilerde şeffaflık ve güveni sağlamak için bağımsız denetimin Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Kitapta öncelikle Azerbaycan’da uygulanan Ulusal Denetim Standartları incelenmiştir. Ardından Ulusal Denetim Standartlarının, Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumluluğunu değerlendirmek için karşılaştırması yapılmıştır.
 

Azerbaycan Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırması isimli 112 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ahmet Seha Selek tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 29.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Azerbaycan Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla Karşılaştırması pdf oku indir - PDF indir