Akıl ve Erdem Türkiye ‘nin Toplumsal Muhayyilesi pdf oku indir

Akıl ve Erdem  Türkiye ‘nin Toplumsal Muhayyilesi pdf oku indir

Bir tarafta sağlam ve derin kökleri olan ve böylece dünyada bir var olma noktası (“merkezi”) bulunan, diğer tarafta açık
ufuk perspektifiyle dünyaya bakan ve yeni imkânlara kapı aralayan bir özne olmak mümkün müdür? Bu soru, Akıl ve
Erdem’in temel sorunsallarından birini oluşturuyor .
Bir yanda dünyayla entegre olmak ve modernleşmek adına kendi varlığına sırtını dönmek, öte yanda kendi olmak adına her şeyi ötekileştirmek ve küçük milliyetçiliklere hapsolmak, Türk modernleşmesinin ürettiği sonuçlardan biri.

Küreselleşme ve çoğul modernite çağında Türkiye bu yüklerinden kurtulmaya çabalıyor .

Akıl ve Erdem, modernitenin ve Aydınlanma’nın temel iddialarını sorgularken, bunların Türkiye tecrübesinde tekabül ettiği yeri tespit etmeye çalışıyor ve mevcut ikilemlerin yerine “biz ve onlar” gibi yeni dikotomiler inşa etmektense, moderniteyi de aşan bir var olma ve düşünüş biçiminin imkânlarını araştırıyor .
 

Akıl ve Erdem
Türkiye ‘nin Toplumsal Muhayyilesi isimli 380 sayfa yazılmış olan bu kitap ; İbrahim Kalın tarafından kaleme alınmış ve İNSAN YAYINLARI yayınevinin 21.12.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler pdf olarak bu kitabı indirebilir, Kitabın özetini buradan okuyabilirsiniz.

Akıl ve Erdem Türkiye ‘nin Toplumsal Muhayyilesi pdf oku indir - PDF indir