Ağabeyler’den Öğüt’ler (1-2 Cilt Takım) pdf oku indir

Ağabeyler’den Öğüt’ler (1-2 Cilt Takım) pdf oku indir

Müslümanların ve bilhassa Nur Talebelerinin istifadesine arz ettiğimiz 2 ciltten müteşekkil kitabımızı takdim etmekten mutluyuz.
Bilindiği gibi, öğüt’: “Doğru ve uygun yolu göstermek yanlış, zararlı ve kötü fiiller-den sakındırmak, maksadıyla söylenen söz (veya yazılar yazı; nasihat, ders, tenbih.” Olarak tarif edilmektedir.
Öğüt’ler; bir nevi arşiv olarak anlaşılıp kabul edildiğinde; Yaşamımızda önümüzü aydınlatıp nurlandırmaları gaye ve maksadıyla kaleme alınıp, neşredilmektedir.
1. Kitabımızda; hayatın içinden bazı anektotlardan sonra, Mer-hum Üstadımıza Kastamonu’da 8 yıl hizmet eden ve Risale-i Nur Külliyatını tamamını kendilerine okumakla iftihar eden Mehmed Feyzi Pamukçu ve talebelerinin anektotlarını, Yine Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Başveziri Rahmetli Zübeyir Gündüzalp ile yine Üstadımızın
vezirlerinden Tahiri Mutlu ve Nur’un Avukatı Bekir Berk, Refet Barutçu ile Ahmed Feyzi Kul’a dair anektotlardan sonra yine Üstadımızın 1918’de Eski Said dönemi talebelerinden yeğeni ve talebesi Aburrahman ile talebesi Müküs’lü Hamza’nın neşrettikleri ilk Tarihçe-i Hayatı’nın orijinal metnini ile birlikte sunuyoruz. Yine kita-bımızın sonunda Üstadımızın kardeşi ve talebesi Abdülmecid Nursî’den bazı anektotlar bulunmaktadır.
2. Kitabımızda ise; Üstadımızın iki ceset bir ruh gibiyiz dediği Nurun birinci kâtibi Ahmed Hüsrev Altınbaşak Üstadımıza Kastamonu hayatında hizmet eden Yemen Bey (Çaycı Emin Bey) ile Yine Üstadı-mızın vezirlerinden Mustafa Sungur ile Ankara Etimesgut askerî hava alanında görevli iken kamyonlarla hava alanına getirilen Risale-i Nur-ları hizmet merkezlerine uçaklarla ulaştıran pilot Mehmet Akif Usan-maz, Üstadımıza Eskişehir’de hizmetleri geçen Abdulvahit Tabakçı ile Üstad Bediüzzaman’ın; ‘tam Diyarbakır’ın fıtratına göre O’nu seçip göndermiş. Çünkü Diyarbakır üzerinde Şeyh Said hadisesinden beri bir korku kâbusu çökmüş. İslamî hizmetler tamamen durmuş ve sekteye uğramış. Bütün âlim ve meşayihler korkudan kabuğuna çekilmiş. Bu durum yirmibeş sene devam etmiş. İşte, Üstadı’mız bu korku bulutla-rını dağıtmak üzere, cesur, cevval ve kahraman talebesi Mehmed Kayalar’ı buraya göndermiş; Hafız Ali Ağabey ve Üstadımızın Yeni Said dönemi talebelerinden Hulusi Yahyagil Ağabey ile İbrahim Ethem Talaş Hocaefendi’nin hizmetleri ile, yine Üstadımızın Vezirlerinden Bayram Yüksel Ağabeyimiz ile Tıbb-ı Nebevî’yi bu zamanda yaşatıp bizzat uygulayan Senirkent’li Ali İhsan Tola’nın anektotlarını bulacaksınız.
Müstakil olarak neşrettiğimiz, Denizli’nin Gönül Sultanları isimli kitabımız, yeni şekliyle 2. Cilttedir. Denizli mahkemesi ile tahliyeye da-ir anektotlar vardır. Hafız Ali Ağabey ile Hasan Feyzi Ağabey ve Hafız Mustafa Kocayaka’yı bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyoruz. Risale-i Nur’un mesleği Şam Sempozyumu gibi bazı anektotlar, Lahikaların önemi ile zahire bakarak hükmetmemek gerektiğine dair yazıları yine 2. Ciltte okuyacaksınız.
“Bediüzzaman Said Nursî, Caftın Örtüsünü Kaldıran Bilge”,
“Bediüzzaman’ın doğum günü ve vasi ile Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat yaşı” başlıklı çalışmalarımız da 2. Cilttedir.
İfrat-tefrit, Tefsir-hadis okuyan nasıl aldanır başlıklı yazılar ile Rahmetli Ali Uçar’ın mübarek rüyasını ve Otuzüç Ehadis-i Şerifeyi, Şarkın yüksek âlimlerinden hocam merhum Mehmed Kırkıncı’nın; ‘Allah’ın hükmü ile hükmetmevenler’ ve ‘İhvan-ı Müslimin ve Nur hareketinin farkları’nı. Vahiy ve vahyin çeşitleri, Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın mülakatlarını, Adem
(a.s.)’ın ömründen 40 seneyi oğlu Davut (a.s.)’a verişi ve bunu unutmasını yine 2. Kitabımızda bulacaksınız.
2.Kitabımız son bölümde ise bazı Peygamberlerin hayatlarından kesitler ile ‘Hz. Peygamberimizin devri kronolojisi’ bulunmaktadır. Kitabımıza kaydedemediğimiz için üzgün olduğumuz diğer saff-ı evvel Nur Ağabeylerimizi ise; Risale-i Nur Lahikalarında, Son Şahitler ‘de. Ağabeyler Anlatıyor isimli hatırat kitapları. Mufassal Tarihçe-i Hayat’ta, diğer hatırat kitapları ile İnternet sahife ve satırlarında bulmak mümkün olmaktadır.
19. ve 20. YY’da yaşamış ahir zaman şahsiyetlerinin kimliklerini merak eden okuyucularımız nu meraklarını neşrettiğimiz kitapların konu ve satır aralarında bulabilirler.
Tevfik ve hidayet ancak Rabbimizdendir. Her birinize birer birer binler selam eder dualarınızı bekleriz.
Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, eserimiz Nur Hizmeti’nin bir nevi “TARİHÇE-İ HAYATI” vasfında oldu.
Mustafa Süzen,
Ankara, Nisan/2018
 

Ağabeyler’den Öğüt’ler (1-2 Cilt Takım) isimli 840 sayfadan oluşan kitap ; Mustafa Süzen tarafından yazılmış ve SEBAT YAYINLARI yayınevinin 16.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Himmetiyye’nin Âdab ve Erkanı pdf oku indir başlıklı makalemizde Himmetiyye’nin Âdab ve Erkanı indir, Himmetiyye’nin Âdab ve Erkanı oku ve Himmetiyye’nin Âdab ve Erkanı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Ağabeyler’den Öğüt’ler (1-2 Cilt Takım) pdf oku indir - PDF indir